Beograd, 26. – 27. april, 2018. – Smart Kolektiv je organizovao radionicu i sastanak sa 21 socijalnim preduzećem u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za društvena preduzeća”, koji je deo projekta za podsticanje zapošljavanja mladih (YEP), koji Smart kolektiv realizuje u saradnji sa Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ) .

Prvi deo radionice bio je posvećen evaluaciji rada i konsultantske podrške na programu, kao i planiranju drugih vidova podrške, kao što je angažovanje stručnjaka u određenim oblastima. Tokom drugog, a ujedno i glavnog dela radionice predstavnici Smart kolektiva predstavili su socijalnim preduzetnicima koncept merenja i upravljanja društvenim uticajem i istakli njegovu važnost za dugoročni uspeh njihovog poslovanja.

Rezultat radionice je da je svaka kompanija dobila podršku u razvoju Teorije promene, mapama zainteresovanih strana i naučila kako  da meri, vrednuje, prati i izveštava o svom društvenom uticaju. Nakon radionice, predstavnici Smart kolektiva obezbediće dodatne konsultacije socijalnim preduzećima kako bi im pomogli da uspostave sistem za merenje i upravljanje društvenim uticajem.