Onlajn događaji, april 2021 − Smart Kolektv je početkom aprila organizovao onlajn info sesiju za 10 odabranih preduzeća Programa podrške održivim mikro i malim preduzećima u nerazvijenim sredinama, s ciljem upoznavanja učesnika i informisanja o dinamici predstojećih projektnih aktivnosti.

Ključna aktivnost tokom aprila je bila procena razvojnih potreba i definisanje potrebne biznis I finansijske podrške za 10 preduzeća i 30 dobavljača u programu. U saradnji sa biznis konsultantima, SK je organizovao intervjue  tokom kojih su konsultanti izvršili dublju analizu ključnih segmenata poslovanja, izazove i potrebe koje preduzeća i njihovi dobavljači imaju u radu i potrebe za investicijama. Na osnovu intervjua, konsultanti su definisali preporuke za dalji razvoj i potrebnu podršku u tom procesu u okviru i nakon programa.

Tokom narednih meseci, učesnici Programa će imati priliku da rade na unapređenju svog poslovanja kroz seriju interaktivnih radionica i individualnih konsultacija sa iskusnim preduzetnicima i konsultantima. Preduzeća sa najvećim potencijalom za dalji rast i zapošljavanje će u okviru programa moći da konkurišu  za bespovratna sredstva u iznosu od 6.000,00 USD. Takođe, kroz tri promotivna događaja učesnici će imati priliku da predstave svoja preduzeća široj javnosti i razviju saradnju sa drugim društveno odgovornim organizacijama, preduzećima i kompanijama u Srbiji.

Program realizuje Smart Kolektiv, u partnerstvu sa udruženjima Proaktiv iz Niša i Putevima preduzetništva iz Novog Sada. Program se sprovodi u okviru projekta „Norveška za vas – Srbija” koji finansira Kraljevina Norveška a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).