Beograd, 1. novembar 2018. – Smart kolektiv je partner na projektu GEAR – Green Economy for Advanced Region koji sprovodi FORS Montenegro – Fondacija za razvoj severa Crne Gore i koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Srbije, Crne Gore, BiH, BJR Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijama Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz BJR Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017.

U prvoj fazi sprovođenja projekta će, u periodu od druge polovine oktobra do aprila 2019*, za organizacije civilnog društva iz Srbije, Crne Gore i BiH koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem, društveno-ekonomskim razvojem, socijalnom zaštitom i sličnim temama, u saradnji sa partnerskim organizacijama, biti organizovane obuke na sledeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom (četvorodnevni trening u Crnoj Gori, 12-16. novembar 2018*)
  • Učestvovanje u donošenju odluka (dvodnevni trening u Srbiji, decembar 2018*)
  • Praćenje javnih politika (trodnevni trening u Srbiji, april 2019*)

U narednim fazama sprovođenja projekta biće organizovani treninzi na teme Istraživanja i analize javnih politika i Unapređenje saradnje sa državnom i lokalnim upravama, studijska poseta uspešnim preduzećima koja posluju po principima zelene ekonomije iz Hrvatske, kao i dodela grantova organizacijama civilnog društva putem javnog konkursa.

Troškovi smeštaja, ishrane i prevoza učesnika treninga će biti pokriveni iz projekta. Kada je u pitanju selekcija i učešće organizacija iz Srbije, pravo učešća u programu obuke imaju predstavnici organizacija koje su registrovane u Srbiji, najmanje šest meseci pre objavljivanja ovog oglasa.

Rok za prijavu za učešće u programu obuke produžen je do 7. novembra, a zainteresovane organizacije se mogu prijaviti putem i-mejla tamara@smartkolektiv.org ili popunjavanjem prijavnog formulara koji možete naći na ovom linku. 

Organizacije koje su se prijavile za prvi trening o zelenoj ekonomiji ne moraju da popunjavaju formular iznova. Potrebno je samo da se jave putem i-mejla ukoliko žele da budu razmotreni za sledeći trening.

Broj učesnika programa obuke je ograničen, a kandidati mogu učestvovati na jednom ili više treninga, u skladu sa interesovanjem i mogućnostima. Smart kolektiv zadržava pravo odluke o izboru i ukupnom broju polaznika, u skladu sa utvrđenim kriterijumima i finansijskim mogućnostima o čemu možete dobiti više informacija ako nas kontaktirate putem i-mejla tamara@smartkolektiv.org.

*vremenski plan je indikativan i podložan promeni, o čemu će učesnici biti blagovremeno obavešteni