8. mart 2016. – Objavljen je javni poziv kompanijama za uključivanje na listu Indeksa odgovornog poslovanja (CSR Indeks) – prve nacionalne platforme za procenu društveno odgovornog poslovanja.
Zainteresovane kompanije se mogu prijaviti preko on-line formulara na sajtu CSR-index.rs, ili do 30. aprila dostaviti pismo zainteresovanosti za učešće u indeksiranju. Rok za popunjavanje upitnika je 31. jul 2016. godine u ponoć.
CSR Indeks je jedina metodologija u Srbiji koja omogućava objekivno poređenje učinka i uticaja koje kompanije ostvaruju na društvo kroz svoje poslovanje. To je elektronska, automatska platforma koja se sastoji od preko 100 indikatora podeljenih u 5 kategorija: korporativno upravljanje, lokalna zajednica, radno okruženje, tržište i životna sredina. Indikatori su operacionalizovani objektivnim pokazateljima o kojima kompanije izveštavaju u obliku da / ne odgovora.
CSR Indeks je razvijen pod pokroviteljstvom projekta „Ka održivijem i inovativnijem civilnom društvu u Srbiji“, pokrenutog u januaru 2014. godine sa sredstvima USAID. Projekat sarađuje sa biznis zajednicom kako bi se više uključila u rad OCD i promovisali inovativni filantropski mehanizmi i društveno odgovorno poslovanje.
Projekat realizuju Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), uz podršku USAID. Inicijativu su podržali Globalni dogovor UN u Srbiji i Udruženje poslovnih žena.
Saznajte više o Javnom pozivu.