POKRENUTA MREŽA KOMPANIJA „ZA IZBEGLICE“ 

Direktor Smart kolektiva, Neven Marinović, bio je moderator konferencije “Uloga privatnog sektora u integraciji izbeglica” koju su organizovale Agencija UN za izbeglice (UNHCR) i IKEA Srbija 1. juna u Beogradu. 

Na konferenciji je predstavljena mreža kompanija #ZaIzbeglice, koju su UNCHR i Ikea Srbija pokrenuli sa ciljem pružanja podrške integraciji izbeglica i poboljšanju njihovih životnih uslova u Srbiji.

Članstvo u mreži potpisalo je osam kompanija i poslovnih asocijacija, među kojim su neki od najvećih poslodavaca u Srbiji i ključni akteri u maloprodajnoj, turističko-ugostiteljskoj i drugim industrijama, kao i sektorima koji pružaju usluge izgradnje kapaciteta i biznis konsaltinga.  

Članice mreže imaju mogućnost da izbeglice podrže na jedan ili više načina: zapošljavanjem i stažiranjem, edukacijama, donacijama proizvoda, pružanjem stručne podrške, javnim komunikacijama, kao i podrškom projektima koji pomažu prisilno raseljenima. 

Ljudi koji su bili primorani da napuste svoje zemlje i koji život iz početka počinju u Srbiji zaslužuju podršku čitavog društva. Privatni sektor može da pruži važan doprinos izgradnji boljih života izbeglica, ali i izbeglice mogu da podrže privatni sektor – svojim veštinama, talentima, raznovrsnim znanjima i iskustvima“, istakao je Sufijan Ađali, šef Predstavništva UNHCR-a u Srbiji, i dodao: 

„Uvereni smo da učešće u mreži koju pokrećemo može pomoći ne samo izbeglicama, već i kompanijama članicama – da dodatno unaprede poslovanje, posvećenost lokalnim zajednicama, diverzitetu i inkluziji, kao i ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Neizmerno smo zahvalni partnerima iz kompanije IKEA Srbija, kao i predstavnicima privatnog sektora koji su postali prvi članovi mreže. Pozivamo sve društveno odgovorne privredne aktere da se pridruže našoj inicijativi i budu tu za izbeglice, jednu od najranjivih grupa u društvu”.  

U najvećoj meri, izbeglice koje su zaštitu dobile u Srbiji dolaze iz Ukrajine, Libije, Sirije, Avganistana, Irana, kao i sa Kube. I izbeglice i tražioci azila u našoj zemlji imaju, između ostalih, prava na obrazovanje i zaposlenje. 

Zapošljavanje izbeglih lica je neophodno za dugoročnu i uspešnu integraciju. Oni žele da rade i izgrade novi život za sebe i svoje porodice, a kompanije mogu imati značajnu ulogu u omogućavanju izbeglim licima da u potpunosti doprinesu zajednici i lokalnoj ekonomiji. Sadašnji narativ oko izbeglica često se zasniva na strahu od nepoznatog zbog čega, uz pomoć naših partnera iz organizacije UNHCR, želimo da promenimo ovu percepciju. Pokretanjem inicijative „Sticanje veština za zapošljavanje“ pre tri godine, organizovali smo niz aktivnosti čija je svrha inkluzija izbeglica na tržište rada i prilika za njih da steknu veštine i dragoceno radno i životno iskustvo. Do sada smo kroz projekat organizovali plaćenu tromesečnu praksu za 28 ljudi, od čega smo zaposlili njih 16“, rekao je Nikola Simonović, rukovodilac ovog projekta u kompaniji IKEA.  

Prema podacima UNHCR-a, u Srbiji, kao najhitnije potrebe izbeglice i tražioci azila u našoj zemlji navode dostojanstveno zaposlenje (38 procenata), lekarske usluge (25 odsto), kao i adekvatniji ili povoljniji smeštaj (22 procenta). 

Odeća je najhitnija potreba za tri odsto njih, isto koliko i hrana, bankarske usluge, oprema za pokretanje posla i pasoš. Više od trećine ispitanika je navelo da im je kvalitet života poboljšan u proteklih godinu dana, dok je nešto više od polovine navelo da je ostao isti.  

Sve kompanije zainteresovane da se priključe inicijativi „Za izbeglice“ više informacija o mreži i načinu pridruživanja mogu saznati na zvaničnom sajtu UNHCR-a u Srbiji, www.unhcr.rs.