Beograd, 29. oktobar, 2020 – Na inicijativu udruženja Kamenica iz Niša, 13 organizacija, fondacija i medija iz Srbije, među kojima i Smart kolektiv, potpisali su Memorandum za razvoj socijalnog zadrugarstva. Potpisnici ovog Memoranduma su: SIPRU,  Udruženje Kamenica, Zadružni savez Srbije, Protecta, Dnevnik-Poljoprivrednik, KoRSE, Agro Jug, AgroBiznis Magazin, Fondacija Ana i Vlade Divac, Catalist, Eneca, SMART Kolektiv i Opšti zadružni savez.

Socijalno zadrugarstvo u Srbiji karakteriše slaba informisanost  građana, organizacija civilnog društva, komercijalnih zadruga i lokalnih samouprava, kao potencijalnih pokretača  socijalnih zadruga, ali i javnog sektora i razvojnih organizacija koje imaju kapaciteta da unaprede ambijent za razvoj socijalnog zadrugarstva. Sa ciljem da rade na poboljšavanju navedenih aspekata, navedeni akteri su potpisali ovaj Memoranduma i dogovorili dalju saradnju na tom planu.

Memorandum je svečano potpisan i uručen potpisnicima na kraju konferencije „Ja sam za socijalno zadrugarstvo“ koja je 29. oktobra održana u Beogradu.