9. mart 2016. – Predstavnici 6 organizacija koje su u procesu transformacije u efikasne, efektivne i samoodržive organizacije, posetili su Smart kolektiv i Liceulice.
Ove organizacije deo su projekta POMAK 2.0, koji sprovodi Timočki omladinski centar. Udruženja su Bečejsko udruženje mladih, Libergraf, Bor030.net, Edukacioni centar Leskovac, i Forum za kreativno delovanje – Fokred.
Cilj ove studijske posete bio je da se organizacije upoznaju direktno sa predstavnicima socijalnih preduzeća, radom i izazovima koje imaju socijalna preduzeća, izvorima finansiranja, radom SENS mreže i programima podrške za socijalna preduzeća.