1. jul 2016. – Danas je na sednici Upravnog odbora Privredne komore Srbije osnovan Savet za društveno odgovorno poslovanje koji će predstavljati konsultativni organ PKS.
Članovi Saveta su predstavnici poslovnog sektora, fondacija i nevladinih organizacija, prepoznati po svom angažovanju i posvećenosti principima društveno odgovornog poslovanja. Veran Matić iz Fonda B92 imenovan je za predsednika Saveta, a među članovima Saveta je i Neven Marinović, direktor Smart kolektiva i izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje.