U okviru projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“, Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa partnerima, sproveo je brojne aktivnosti usmerene na osnaživanje osoba sa invaliditetom za tržište rada, uključujući obuke za savetnike za podršku pri zapošljavanju i edukaciju poslovnog sektora. 

Obuke za savetnike za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju realizovane su kroz četiri modula u saradnji sa Caritasom Srbije, sa ciljem pripreme i osposobljavanje stručnog kadra koji će u naredne 3 godine pružati podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju. Cilj je pružanje dodatne podrške osobama sa invaliditetom u procesu traženja posla, koja se ogleda u prepoznavanju sopstvenih kapaciteta i potencijala za uključivanje na tržište rada, podršku prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva, upućivanje na dodatne obuke, kao i razvijanje socijalnih /mekih veština korisnika usluge. Obuke je pohađalo 13 učesnica i učesnika, koji će od avgusta meseca pružati uslugu podrške pri zapošljavanju u šest gradova – Beograd, Niš, Novi Sad, Subotica, Valjevo, Zrenjanin. U Beogradu će se usluge pružati u prostorijama Foruma mladih sa invaliditetom, dok će u ostalim gradovima usluga biti dostupna u prostorijama Caritasa. 

U okviru podrške poslodavcima kroz Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Forum mladih je realizovao i dva treninga za lidere i top menadžment kompanije IKEA. Treninzi su obuhvatili edukaciju zaposlenih lidera i menadžera o institucionalnom okviru i pravima osoba sa invaliditetom, kao i o upotrebi pravilne terminologije. Svi učesnici su imali prilike da se upoznaju sa inkluzivnim procedurama i primerima dobre prakse u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. 

Obuke su realizovane u okviru projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Ostali partneri na projektu su Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. Više informacija.