22. jul 2016. – Danas je održano predavanje „Tehnike za postavljanje ciljeva“ u okviru Akademije poslovnih veština. Predavanje su održali Biljana Vuksanović i Miodrag Nikolić iz kompanije Telekom Srbija. Predavanju su prisustvovali predstavnici socijalnih preduzeća i organizacija iz Beograda i Pančeva.
Predavanje „Tehnike za postavljanje ciljeva“ je ukazalo na ulogu i značaj ove veštine na efektivno korišćenje vremena, svrsishodno delovanje i donošenje odluka, usmeravanje pažnje i aktivnosti, kao i posledično uspostavljanje jasnih kriterijuma za procenu učinka.
Akademija poslovnih veština za neprofitne organizacije je program koji realizuju Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID i koji je kreiran sa ciljem da omogući transfer biznis znanja i veština ka organizacijama i socijalnim preduzećima.