Beograd, 12. jul 2018. – U prostorijama Smart Kolektiva održano je prvo u nizu predavanja namenjeno predstavnicima malih i srednjih preduzeća sa ciljem da predstavi CSR trendove i inspiriše ih da slične prakse uspostave u svom poslovanju.

Predavač i izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje Neven Marinović je održao prezentaciju u kojoj je predstavio i objasnio rad Foruma kao i osnovne prinicipe kojima se rukovode njegove članice. Akcenat je stavljen na temu odgovornog poslovanja i kako osnovne principe CSR-a inkorporirati u poslovanje malih i srednjih preduzeća.

Predstavnici malih i srednjih preduzeća su podelili probleme sa kojima se suočavaju u potrazi za odgovarajućim kadrovima za obavljanje različitih delatnosti, a neki od najvećih izazova su kako doći do kvalitetne radne snage i kako takav kadar zadržati u svojoj kompaniji. Održavanje programa stručnih praksi je je jedan od načina da se dođe do edukovanih mladih ljudi i da se ulaganjem u njihov razvoj istovremeno ulaže i u razvoj preduzeća.

Aktivnost su realizovali Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u koaliciji sa Fondacijom Ane i Vlade Divac, Trag Fondacijom, Katalist Fondacijom, Srpskim filantropskim forumom i Privrednom komorom Srbije.