Beograd, 2. decembar 2021. –  Manpower Group je organizovao panel pod nazivom ,,Humani i ekonomski aspekti poslovne inkluzije. O pitanjima važnosti inkluzije, socijalne integracije, različitosti, ekonomskih prednosti, ali i izazova koje sa sobom nosi inkluzija, razgovarale su Marija Škrbić Dražić, koordinatorka za razvoj zajednice i društvenu odgovornost, Milica Mišković, programska menadžerka, FOP Srbija i Bojana Pavlović, doktorantkinja Univerziteta u Beogradu. Panel diskusiju je moderirala Marina Kreculj Pešić, regionalna menadžerka za razvoj ljudi u Assert International.  

Neka od ključnih pitanja na panel diskusiji bila su kako poslovna inkluzija, odnosno društvena integracija u širem smislu, ima pozitivan uticaj na ceo lanac zainteresovanih strana, kao i ko su te zainteresovane strane. Bilo je reči i o prednostima i dodatnoj vrednosti koju poslodavci, pored ljudskog aspekta, mogu da ostvare. Na primer, istraživanje Boston Consulting Group pokazalo je da upravljanje različitošću i inkluzijom unutar kompanije i liderskih timova može povećati prihod za 19 odsto, upravo zbog inovacija koje različitost donosi. Panelisti su zaključili diskusiju konkretnim predlozima koji su u vezi sa tim koji bi mogli da budu prvi koraci poslodavaca ka povećanju inkluzivnosti. 

Manpower Group je projektom „Poslovna inkluzijapokrenula veoma značajnu temu sa idejom osnaživanja kandidata za zapošljavanje, dok je sa druge strane cilj veća uključenost, odnosno veća informisanost poslovne javnosti, a sve sa krajnjim ciljem promovisanja jednakosti, inkluzije i različitosti. Zahvaljujući kontinuiranom radu sa marginalizovanim grupama na tržištu rada, Manpower Group je imala priliku da sprovede istraživanje i plasira rezultate prvog ciklusa projekta. 

Istraživanje možete pročitati i preuzeti OVDE.