12. maj 2016. – Info sesija o javnom konkursu NIS „Zajednici zajedno“ je održana danas u zgradi NIS u Beogradu. Cilj ove info sesije bio je da pruži više informacija potencijalnim prijavljenim kandidatima o pravilima i uslovima konkursa. Tokom info sesije predstavljeni su opšti uslovi konkursa, kao i osnovni kriterijumi za prihvatanje projekata. Na pitanja učesnika odgovore su davali predstavnici NIS i Smart kolektiva.