Završni događaj drugog ciklusa Programa za održive biznise održan je 12. oktobra u Delta house-u kada su učesnici ovog šestomesečnog programa imali priliku da kroz pitch prezentacije predstave svoja preduzeća i biznis planove.  

Događaj je uvodnim govorom otvorio Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, koji je rekao nekoliko reči o važnosti preduzeća sa pozitivnim društvenim uticajem, o aktivnostima Smart Impakt Fonda, a takođe je i izrazio zahvalnost svim partnerima koji su podržali program. Zvanicama se obratila i jedna od mentorki na programu, Sonja Dakić, koja je bliže predstavila Program za održive biznise, njegove aktivnosti i ciljeve, kao i konsultante i njihovo nesebično angažovanje na projektu. 

Učesnici programa su kratkim, informativnim i zanimljivim nastupima predstavili svoje socijalne misije, a Savetodavni odbor Smart Impakt Fonda će do kraja oktobra doneti odluku o jednom ili dva preduzeća koja će ostvariti beskamatnu pozajmicu u vrednosti do 50.000,00 EUR. Učesnici programa koji su se predstavili zvanicama događaja su predstavnici preduzeća Šumska tajna, Cozy2wear, Atfield Techonologies, Hoff, Inak, Udruženje za prosperitet Roma, My spoon i Zdravo produkt. Prisutne zvanice, donatori, predstavnici kompanija i Savetodavni odbor Smart Impakt Fonda imali su jedinstvenu priliku da se upoznaju sa socijalnim misijama ovih sjajnih preduzeća, kao i da saznaju kako je program protekao i kakvi su rezultati.  

U okviru Programa za održive biznise, tokom šest meseci predstavnici ovih preduzeća su intenzivno radili na strategiji biznis razvoja i pripremi za impakt investicije u zemlji i inostranstvu. Ovogodišnji ciklus programa je počeo u maju i obuhvatao je radionice, rad 1-1 sa mentorima i onlajn lekcije. Ovo je prvi put da je program poprimio takozvani hibridni model rada, obuhvatajući onlajn lekcije i radionice uživo, što je doprinelo dodatnoj fleksibilnosti i efikasnosti programa. 

Njihova preduzeća doprinose rešavanju različitih društvenih problema – od ekoloških do problema zapošljivosti osoba sa invaliditetom – Upoznajte ih!   

Program za održive biznisedeo je petogodišnje strategije i programaSmart Impakt Fond – Fond za razvoj održive ekonomije. Fond nastoji da pruži dugoročnu stručnu i finansijsku podršku preduzećima u različitim fazama razvoja i da na taj način doprinese razvoju ekonomije sa pozitivnim društvenim uticajem. Program će do 2024. godine investirati oko pola miliona evra u inicijative i preduzeća koja doprinose održivim i pozitivnim promenama u svojim zajednicama. 

Program za održive biznise se sprovodi zahvaljujući podršci:EFSE Preduzetničke akademije,Fondacije za otvoreno društvoiBalkanskog fonda za demokratijuNemačkog Maršalovog fonda SAD iAmbasade Kraljevine Norveškeu Beogradu.   

Smart Impakt Fond je 2019. godine pokrenuo Smart kolektiv uz podrškuEVPA– Evropske Asocijacije za preduzetničku filantropiju i Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji je bio finansiran od straneUSAID-a, a koji je sprovela Koalicija za dobročinstvo koju predvodiFondacija Ana i Vlade Divac.