15. januar 2016. – Prvom sastanku Upravnog odbora Foruma za odgovorno poslovanje u novom sazivu prisustvovali su svi članovi Upravnog odbora: Branka Letica, Direktor Sektora za PR i marketing komunikacije, Banca Intesa, Mila Dimitrijević, Rukovodilac odeljenja marketinga i komunikacija, EY, Dragan Lupšić, Direktor Sektora za odnose sa javnošću i komunikacije, Coca-Cola Hellenic Srbija i Crna Gora, Tijana Koprivica, Chief Business Sustainability Officer, Delta Holding, Marija Vujanić, Menadžer korporativnih komunikacija, Telenor.

Na prvom delu sastanka bilo je reči o aktivnostima Foruma u prošloj godini, kao i o dva veoma značajna projekta koji su započeli sa implementacijom u toku prošle godine, a nastaviće se sa namerom da prerastu u noseće projekte, su Akademija poslovnih veština i CSR Indeks. Na drugom delu sastanka govorilo se o predstojećima ktivnostima i dve velike inicijative na polju održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja koje u znatnoj meri imaju uticaj i na usmeravanje aktivnosti Foruma – Evropski CSR Manifesto, koji je lansiran na CSR Forumu, i Nova Agenda odživog razvoja Ujedinjenih nacija.