4. oktobar, 2017. – Kancelarija UNDP-a u Srbiji i Forum za odgovorno poslovanje održali su sastanak sa predstavnicima odabranih kompanija kako bi dobili njihovo mišljenje prilikom kreiranja i ulaganja u novi program zapošljavanja.

Social Impact Bond (SIB) je inovativan program, čiji se mehanizam ulaganja angažuje kroz privatni kapital pri rešavanju socijalnih problema, uz finansijski povraćaj investitoru. Ideja iza SIB pristupa je angažovanje privatnog kapitala u finansiranju aktivnosti zapošljavanja, kao što su obuke, stručna praksa, rad sa potencijalnim poslodavcima i pružaocima usluga (nevladine organizacije, kompanije, agencije javnog sektora itd.) pri kreiranju programa.

Glavni cilj spomenutog projekta, koji će biti implementiran od strane UNDP-a u saradnji sa  finskim Fondom za inovacije (SITRA)Sitra i Vladom republike Srbije, biće obezbeđivanje rešenja za dugoročnu nezaposlenost mladih koja, ako postane trajna, može da dovede do socijalne isključenosti, uz istovremeno stvaranje najviših životnih troškova za društvo.