1. jun 2016. – Danas je u Smart kolektivu održan sastanak partnera na inicijativi za CSR indeks. Partneri na CSR indeksu su Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Privredna komora Srbije, Globalni dogovor Srbija, Unija poslodavaca Srbije i Udruženje poslovnih žena Srbije. Na sastanku su razmatrani sledeći koraci u implementaciji projekta, kao i putevi budućeg razvoja ove inicijative.
CSR indeks Srbija je onlajn alatka koja prepoznaje, nagrađuje i promoviše dobre poslovne prakse u Srbiji koje su u skladu sa principima održivosti, a pokrenuta je od strane Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva, uz podršku USAID-a.