Beograd, 7. maj 2018. –  U okviru programa „Horizontal Facility” i projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji” organizovanog od strane Saveta Evrope, danas je održan okrugli sto na temu Poslovanje uz poštovanje ljudskih prava – Primeri dobre prakse iz privatnog sektora u cilju prevencije i borbe protiv trgovine ljudima.

U okviru panela Trenutna situacija u Srbiji – primeri dobre prakse i naredni koraci učestvovali su: Marijana Pavlović, predsednica UO Globalnog dogovora, KPMG; Maja Gudžulić, Courtyard by Marriott; Bojana Miković, Trag Fondacija; Aleksandar Marković, Metalac Gornji Milanovac; Milica Mišković Hristov, Forum za odgovorno poslovanje.

Milica Mišković Hristov, programska menadžerka Foruma za odgovorno poslovanje predstavila je načine na koje su principi ljudskih prava implementirani u poslovanje kompanija, na koji način utiču na dobavljače, i koliko je zastupljena podrška lokalnoj zajednici kada su ove teme u pitanju. Takođe, predstavljen je CSR indeks – prvi sveobuhvatni alat za procenu i samoevaluaciju odgovornih praksi u kompanijama.

Okrugli sto je organizovan u okviru zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije „Horizontal Facility“ koji ima za cilj pružanje podrške Jugoistočnoj Evropi i Turskoj u aktivnostima na usklađivanju sa evropskim standardima u okviru procesa proširenja.