Beograd, 5. jul 2019. – Predstavnici Foruma za odgovorno poslovanje okupili su se na redovnom letnjem sastanku kompanija članica, kako bi razmenili informacije o dešavanjima u prethodnom periodu i planovima za drugu polovinu godine.
Naše članice, koje su lideri u svojim oblastima poslovanja, su potpuno svesne da još mnogo toga može, i mora da se uradi u zajednicama širom zemlje.  U periodu pred nama nastavljamo sa brojnim planiranim CSR aktivnostima, zato što verujemo u moć zajedničkog delovanja kao i da biznis ima snagu da stvara bolje društvo i oblikuje svet na bolje, rekao je Neven Marinović, Izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje.
  Drugi kvartal obeležilo je aktivno učešće kompanija članica na polju unapređenja regulatornog okvira koji bi podsticajnije delovao na razvoj korporativne filantropije. Kroz učešće u radu 3 radne grupe osnovane odlukom Saveta za filantropiju, u kome je Predsednik Foruma za odgovorno poslovanje Dejan Turk član, kompanije članice su imale priliku da doprinesu pitanjima na polju zagovaranja poboljšanog pravnog i regulatornog okvira za davanje. Na sastanku je najavljena tradicionalna konferencija o društveno odgovornom poslovanju – CSR Forum koja ce se odrzati 5. decembra ove godine pod sloganom Lideri održivog razvoja, a stručna javnost imaće priliku da razmeni iskustva o nefinansijskom izveštavanju sa predstavnicima GRI organizacije, koja je kreirala najrasprostranjeniju metodologiju u ovoj oblasti, na događaju koji je planiran za oktobar 2019. godine. Sastanak se organizuje u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac a dodatno čine Trag Fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.