Smart kolektiv je u saradnji sa ERSTE Fondacijom organizovao dvodnevni trening – Ka finansijskoj stabilnosti: Međusektorska partnerstva. Trening su održali Neven Marinović (Smart kolektiv), Svetlana Damnjanović (SOS dečija sela) i Sonja Konakov Svirčev (ERSTE banka).

Trening je kreiran s ciljem da pomogne organizacijama civilnog društva da razviju znanja i veštine u oblasti među-sektorskih partnerstava – razvijanja i održavanja strateške saradnje i partnerstva sa privatnim sektorom. Zajedničko identifikovanje potreba, potencijalnih rešenja i mogućnosti za saradnju poslovnog i civilnog sektora neophodan su preduslov za održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica i društva u celini.

Cilj treninga bio je da pruži organizacijama i socijalnim preduzećima znanja, veštine i alate za postizanje veće održivosti – kroz razvoj partnerstava sa kompanijama. Trening se sastojao od predavanja i teorijskih segmenata, ali i predstavljanja primera dobre prakse, grupnog rada  i praktičnih vežbi. Kao glavni rezultat, učesnici su naučili koje promene i inovacije mogu da primene kako bi bili efikasniji, vidljiviji i održiviji u ostvarivanju svoje društvene misije.