Sofija, 26. novembar 2018. – Neven Marinović, direktor Smart kolektiva i predsednik Evropske mreže socijalnih preduzetnika, gostovao je na Bloomberg TV Bugarska, gde je izrazio svoje poglede na trenutno stanje socijalnog poduzetništva u Europi, rastuće izazove i mogućnosti u ovoj oblasti i predstavio konferenciju Partnerstvo za promene, koju je organizovao Reach for Change.

Konferencija je okupila preko 40 predstavnika evropskih biznisa na najvišim pozicijama, javnih institucija i socijalnih inovatora kako bi razgovarali o najboljim načinima za oslobađanje potencijala preduzetništva i inovacija, u cilju stvaranja boljeg sveta za decu i mlade.

Reach for Change pronalazi i podržava lokalne socijalne preduzetnike u ranoj fazi koji rade na ostvarivanju jednog ili više ciljeva održivog razvoja koje je uspostavio UN. Preduzetnici imaju podršku da uvećaju uticaj svojih inovacija kroz izgradnju kapaciteta, mreže i finansiranje, a sve to u partnerstvu sa više sektora.