U okviru PRO PR konferencije na Plitvičkim jezerima, direktor Smart kolektova, Neven Marinović, održao je 4. maja predavanje “Održivost nije opcija, to je jedina solucija” 

Predavanje je bilo vezano za različite aspekte održivog, etičkog i odgovornog poslovanja, sa fokusom na profesionalce iz oblasti komunikacija. Neven Marinović je predstavio značaj održivog i odgovornog poslovanja iz perspektive upravljanja komunikacijama, pozitivne aspekte takvog pristupa, ali i potencijalne izazove i probleme koji mogu da nastanu kada se kompanija ne ponaša odgovorno, ili pokušava da se predstavi odgovornijom nego što to jeste. 

Trodnevna međunarodna konferencija za odnose s javnošću održana je od 4. do 7. maja na Plitvičkim jezerima pod sloganom: „Zeleni odnosi s javnošću, zelena odgovornost“. Više od 200 učesnika iz 13 zemalja i 28 stručnjaka za odnose s javnošću učestvovalo je kroz 17 predavanja i 2 panela na ovogodišnjoj 20. jubilarnoj PRO PR konferenciji. „Struka odnosa s javnošću u poslednjih 10 godina doživljava digitalnu operativnu transformaciju, a sada se nalazi u novoj ulozi, ulozi jednog od ‘čuvara’ planete Zemlje. Svaka korporacija, institucija, događaj, svaki pojedinac treba imati veću odgovornost prema zelenoj komunikaciji, edukaciji i realizaciji. Mi, stručnjaci za odnose s javnošću moraćemo svojim savetima uticati i približiti kroz projekte važnost zelene odgovornost“, rekao je Danijel Koletić, predsednik organizacionog odbora na otvaranju.  

Neki od predavača ove godine bili su: Martin Nesirki (Martin Nesirky), direktor informativne službe Ujedinjenih nacija, direktor komunikacija na BBC-ju Džon Šild (John Shield), direktor komunikacija Museo Nacional Del Prado Karlos Čakuakeda (Carlos Chaguaceda) Mai An Le (Mai Anh Le), regionalna menadžerka u Global PR Hub-u Vijetnam, kao i mnogi drugi lokalni i regionalni stručnjaci. U okviru PRO PR konferencije dodeljene su i nagrade PRO PR Globe Awards.