31. mart 2016. – Treći Forum socijalnih inovacija biće održan 22. aprila u Domu omladine Beograda. Ova regionalna konferencija je najveći događaj posvećen socijalnom preduzetništvu u Srbiji. Forum socijalnih inovacija će pružiti uvide u to kako steći neophodna znanja, veštine i finansijska sredstva za razvoj socijalnih preduzeća i koji su najnoviji trendovi i uspešni programi podrške socijalnim preduzećima na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou.
Forum socijalnih inovacija je posetilo preko 350 lidera i civilnog, javnog i privatnog sektora, uz učešće više od 50 govornika iz 11 zemalja. Forum socijalnih inovacija je deo šire inicijative za promovisanje i ohrabrivanje međusektorske saradnje i razvoj održivog i inovativnog civilnog društva u Srbiji, koju sprovodi Smart kolektiv u partnerstvu sa Forumom za odgovorno poslovanje, uz finansijsku podršku USAID.
Program Foruma biće uskoro objavljen.