Beograd, 22. mart 2018. – Predstavnici 5 socijalnih preduzeća bili su učesnici na dve radionice u Smart kolektivu, u okviru projekta Ideja za bolje sutra.

Tokom radionice o marketingu učesnici su prošli kroz različite interaktivne formate koji su socijalnim preduzetnicima pružili veštine o tome kako testirati svoj proizvod, razviti marketinške strategije i pregovarati sa klijentima. Druga radionica bila je organizovana oko teme menadžmenta i ticala se uspostavljanja efektne unutrašnje organizacije, razvoja tima I liderstva.

Treninzi se organizuju u sklopu projekta Ideja za bolje sutra, koju realizuju Unicredit banka, Uncredit fondacija, Fondacija Ana i Vlade Divac i Smart kolektiv. Program mentorstva takođe podržava Razvojni evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE DF).