Pariz, 10. i 11. jul 2019. – Tokom prvog Samita Pakta za uticaj, predstavnici država, vlada, međunarodnih institucija, lokalnih vlasti i organizacija potpisali su Manifest, čime je formiran globalni savez za socijalnu i inkluzivnu ekonomiju. Potpisnici Manifesta dele isto uverenje: suočavajući se s ekološkim, ekonomskim, socijalnim, demografskim izazovima čovečanstva i planete, moramo promovisati drugačiji put, zasnovan na novim savezima stejkholdera, koji se oslanja na energiju i stručnost građana i mobiliše ekonomsku i finansijsku moć da služi društvenom i ekološkom uticaju, pritom inovirajući u centru dešavanja. Svaki sektor se obavezuje da će efikasno koristiti svoje resurse kako bi podstakao saradnju, promociju, merenje i evaluaciju društvene i inkluzivne ekonomije. Želja Pakta za uticaj je da stvori Globalni savez za priznavanje i razvoj socijalne i solidarne ekonomije (SSE), inkluzivne ekonomije, njenih kompanija i svih aktera socijalnih inovacija. Pročitajte Manifest ovde.