Beograd, septembar 2020 – Forum za odgovorno poslovanje u saradnji sa Savetom za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije i partnerima, sprovodi širi konsultativni proces sa predstavnicima poslovnog sektora kako bi se definisao i razvio univerzalni dokument – „Manifesto odgovornog i održivog poslovanja u Srbiji“, usmeren na pokretanje snažnijeg strateškog  angažovanja poslovnog sektora u oblasti razvoja društva , ali i ukazivanje na potrebu za većom međusektorskom saradnjom. Predstavnici organizacija civilnog društva i državnih institucija uključeni su u konsultativni proces putem upitnika sa ciljem prepoznavanja potreba, izazova i šansi, kao i definisanja preporuka u pogledu budućeg angažovanja poslovnog sektora u društvu. „Manifesto odgovornog i održivog poslovanja u Srbiji“ biće javno promovisan na godišnjoj konferenciji CSR forum koja će se održati 3-4. decembra 2020.