Beograd, 4. decembar – Kompanija Elixir Group postala je nova kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje u Srbiji. Elixir Group je izvozno orijentisana kompanija sa stalnim rastom prihoda od prodaje i poslovanja i bavi se proizvodnjom visokokvalitetnih kompleksnih mineralnih đubriva. Ulaganja u hemijsku industriju Prahovo otvaraju brojne mogućnosti za razvoj, a kompanija je jedan od najvećih prerađivača i izvoznika voća u Srbiji.

Na konferenciji CSR Forum kompaniji je uručen Memorandum o razumevanju, koji označava zvanični ulazak kompanije u mrežu društveno odgovornih kompanija u Srbiji.