Beograd, 29. mart 2018. – Održan je drugi u seriji treninga u okviru programa Ideja za bolje sutra, posvećen razvoju kapaciteta socijalnih preduzeća. Ideja za bolje sutra je program koji sprovode Unicredit banka, Unicredit fondacija, Fondacija Ana i Vlade Divac i Smart kolektiv sa ciljem da pruže finansijsku i mentorsku podršku socijalnim preduzećima.

Tema drugog treninga bila je Finansije i Društvene mreže a predavači su bili zaposleni Unicredit banke. Tokom ove radionice učesnici su bili upoznati sa osnovama upravljanja finansijama i postupcima kreiranja, vođenja i kontrolisanja budžeta, kao i glavnim konceptima računovodstva i knjigovodstva. Osim toga, učesnici su se upoznali sa važnošću prisustva na društvenim mrežama i saznali nešto više o najboljim načinima digitalne komunikacije i osnovnim koracima pristupa medijima i definisanja profila kompanije.