Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, učestvovao je na godišnjem Forumu stejkholdera kompanija Coca-Cola HBC AG i Coca-Cola CEE. Glavni fokus ovogodišnjeg Foruma bio je na pitanjima koja bi trebalo da budu veoma važna za ove kompanije, sudeći prema njihovim spoljnim i internim stejkholderima: zdravlje i ishrana, te angažman i bagostanje zaposlenih.

Ciljevi Foruma bili su prikupljanje vrednih sugestija stejkholdera u vezi sa pitanjima održivosti Coca-Cola sistema i predlaganje novih pristupa kako njima upravljati, kao i identifikacija novih problema i društvenih trendova kojima će se sistem baviti u budućnosti.

Pozvani učesnici uključivali su predstavnike akademske zajednice, evropske i globalne partnere iz poslovnog i civilnog sektora, vodeće svetske CSR organizacije, stručnjake za procenu održivosti, medijske platforme iz oblasti održivosti, organizacije EU i ugledne profesionalce. Pored njih, rukovodioci kompanija Coca-Cola HBC i The Coca-Cola takođe su prisustvovali Forumu i učestvovali u razgovoru.