Hag, 6-7. novembar – Evropska asocijacija za venture filantropiju (EVPA) obeležila je svoj petnaesti rođendan na svojoj godišnjoj konferenciji, organizovanoj 6. i 7. novembra u Hagu, u Holandiji.

Tokom konferencije, EVPA je predstavila svoj godišnji izveštaj „15 godina uticaja – sumiranje i gledanje unapred“. Izveštaj procenjuje dosadašnje putovanje pokreta filantropije i iznosi deset obaveza koje uključuju održavanje visokih etičkih standarda i stavljanje krajnjih korisnika u središte rešenja. Specijalni gost na konferenciji bila je njeno veličanstvo holandska kraljica Maksima, koja je dobila prvi primerak izveštaja.

Konferencija je okupila 750 delegata iz 63 zemlje, među kojima su bili Neven Marinović, direktor Smart Kolektiva i predsednik Euclid mreže, i Ivana Stančić, programska Smart Kolektiva. Pored ostalih aktivnosti na ovoj konferenciji, Neven Marinović je imao zadovoljstvo da upozna kraljicu i razgovara sa njom o izazovima podrške preduzetništvu u postkomunističkim društvima. Više informacija o konferenciji i pratećim događajima dostupno je na ovom linku.