Kolašin, 13. – 16. novembar 2018. – Predstavnici 30 organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine učestvovali su na trening na temu Upravljanje projektnim ciklusom, u cilju jačanja kapaciteta za pripremu i sprovođenje projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije. Tokom treninga, učesnici su imali priliku da saznaju više o dostupnim izvorima finansiranja, načinima konkurisanja, osnovnim elementima projekata, formulaciji i pripremi projekata i ostalim važnim pitanjima vezanim za povlačenje sredstava EU, kao i o pravilima i procedurama za sprovođenje projekata uključujući ugovorne obaveze, finansije, nabavke, komunikaciju i vidljivost, izveštavanje i drugo.

Obuka je deo projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona), koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama Smart kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz BJR Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske.

Pored pomenutog treninga, u saradnji sa partnerima u narednom periodu biće organizovane obuke na sledeće teme: Javno zastupanje i lobiranje, Učešće u donošenju odluka, Praćenje javnih politika, Istraživanja i analize javnih politika i Unapređenje saradnje sa državnom i lokalnim upravama.

Osim treninga, projekat uključuje i razne druge aktivnosti usmerene ka daljem jačanju organizacija civilnog društva iz regiona i njihovog uticaja u oblasti zaštite životne sredine kao i promovisanju koncepta zelene ekonomije kao što su: dodela grantova lokalnim organizacijama, studijska poseta Hrvatskoj i upoznavanje sa primerima dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom preduzetništvu, prezentacije primera dobre prakse u ciljnim zemljama, kampanja promovisanja zelene ekonomije, izrada Studije mogućnosti razvoja zelene ekonomije u regionu, publikacije na ove teme itd.