22. april 2016. – Najveći godišnji događaj posvećen socijalnom preduzetništvu i održivosti civilnog društva, Forum socijalnih inovacija, održan je u Beogradu, okupivši 200 lidera iz civilnog, privatnog i javnog sektora iz Srbije i regiona.
Socijalna preduzeća zapošljavaju preko 14 miliona ljudi u EU, što dokazuje da socijalna ekonomija igra važnu ulogu u stvaranju novih poslova i socijalnim inovacijama. „Različiti projekti i inicijative pokrenuti u Srbiji potvrđuju da je moguće primeniti ekonomski efikasne projekte zasnovane na snažnim socijalnim vrednostima. Međutim, potrebno je razviti sistem sistemske podrške socijalnom preduzetništvu, kao što je to u evropskim zemljama, gde posebni propisi i dokumenti javne politike podržavaju socijalno preduzetništvo, i gde socijalna preduzeća imaju pristup finansijama od preko 500 miliona evra„, izjavio je Neven Marinović, direktor Smart kolektiva.
Socijalna preduzeća koja donose stručnost, resurse i uvide koji su jedinstveni za sposobnosti i strateške potrebe zajednice mogu imati daleko veći uticaj nego sama finansijska podrška„, rekao je Jeff Skarin, zamenik direktora Kancelarije za demokratiju i ekonomski rast u USAID Srbija.
Predstavnici uspešnih socijalnih preduzeća iz Srbije, regiona i Evrope – Euclid Network (Velika Britanija), Fondacija Mozaik (Bosna i Hercegovina), Ideas Factory (Bugarska), Etička Banka (Hrvatska), Apiform (BiH), i Vlade Republike Slovenije, razmatrali su trendove i dobre prakse u podršci i razvoju socijalnih inovacija. Predstavnici Erste Banke, Delta Fondacije, UniCredit Banke i Delhaize Srbija predstavili su programe podrške koje ove kompanije nude socijalnim preduzećima.
Forum socijalnih inovacija organizuju Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje, uz podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj – USAID.