Predstavnici Foruma za odgovorno poslovanje, učestvovali su na sastanku nacionalnih partnera Evropskog pakta za mlade (European Pact for Youth), posvećenom kreiranju nacionalnih akcionih planova i smernica. Ovaj poduhvat zasniva se na zajedničkim nastojanjima poslovnih lidera i Evropske Unije da stvore kulturu partnerstva biznisa i obrazovanja, kako bi povećali šanse mladim ljudima da pronađu posao.

Nacionalni lideri i zainteresovane strane identifikuju Nacionalni akcioni plan (NAP) kao prioritetni cilj, koji bi ubrzao i olakšao poslovno-obrazovna partnerstva. Zainteresovane strane su slobodne da biraju ono što je relevantno i postavljaju prioritete u njihovoj zemlji, kako bi u skladu s tim planirali akcije.

Evropski pakt za mlade  inicirala je Evropska  mreža za društveno odgovorno poslovanje (CSR Europe) kao poziv poslovnoj zajednici, društvenim partnerima, obrazovnim institucijama i drugim zainteresovanim stranama kako bi razvili ili konsolidovali partnerstva u podršci zapošljavanju mladih i njihovoj inkluziji. Pokrenut je na Enterprise 2020 Samitu u Briselu, 17. novembra 2015. godine, uz podršku Evropske komisije i kompanija.

Forum za odgovorno poslovanje je zvanični nacionalni partner Evropskog pakta za mlade u Srbiji.