Evropska komisija je 2020. godine pokrenula Evropski klimatski pakt – inicijativu na nivou Evropske unije kojom poziva građane, udruženja i organizacije da se angažuju u borbi protiv klimatskih promena i izgradnji zelenije Evrope. Klimatski pakt je deo Evropskog zelenog plana, a zamišljen je kao platforma koja će svima omogućiti da dele informacije, raspravljaju, aktivno učestvuju u rešavanju klimatske krize i priključe se pokretu za zaštitu klime koji u Evropi sve više dobija na značaju.

Evropska komisija je još 2019. pokrenula Evropski zeleni plan za tranziciju EU u pravedno, zdravo, održivo i prosperitetno društvo i bolji odnos prema prirodi tako da budućim generacijama možemo u nasleđe ostaviti zdraviju planetu. Komisija uvodi politiku i propise koji su potrebni za sistemske promene, ali rešenja opisana u zelenom planu mogu dati konkretne rezultate samo ako se svi uključe i aktivno daju svoj doprinos.

Cilj je da Evropski klimatski pakt okupi sve one koji žele da preduzmu nešto za dobrobit planete. Namera je pomoći svima u evropskoj zajednici da daju doprinos u svakodnevnom životu, dati im priliku da se aktivno uključe u zelenu tranziciju i inspirišu jedni druge jer u borbi protiv klimatskih promena svako od nas može nešto preduzeti i svi možemo dati određeni  doprinos. Evropski klimatski pakt omogućava ljudima svih zanimanja da se povežu i kolektivno razvijaju i sprovode rešenja za klimatske probleme, od najmanjih do najvećih. Ako razmenjujemo ideje i inspirišemo jedni druge, kolektivni uticaj biće višestruko veći. Pakt je otvorena, uključiva i rastuća inicijativa za zaštitu klime. Regije, lokalne zajednice, industrija, škole i civilno društvo pozvani su da razmenjuju informacije o klimatskim promenama i uništavanju životne sredine, kao i o tome kako se nose s tim problemima koji nam ugrožavaju egzistenciju. Radom na internet platformi i u dijalogu i razmeni mišljenja s građanima podstiče se povezivanje digitalne i zelene tranzicije. U duhu Evropskog zelenog plana, Komisija kao institucija takođe je posvećena tome da daje primere i postane klimatski neutralna do 2050. godine.

Komisija je otvorila poziv pojedincima i organizacijama da postanu ambasadori klimatskog pakta koji će ličnim primerom motivisatii svoju zajednicu da se angažuje u zaštiti klime. U početnoj fazi prioritet su mere vezane za četiri oblasti koja donose neposrednu korist ne samo za klimu i životnu sredinu već i za zdravlje i dobrobit građana: zelene površine, zelena mobilnost, energetski efikasne zgrade i zelene veštine. Opseg aktivnosti pakta povećavaće se uporedo sa rastom broja učesnika, a predviđeni su i godišnji susreti na kojima će učesnici moći podeliti svoje znanje i iskustvo.

Klimatska kriza nije problem sa kojim se tek treba suočiti. Svojim delovanjem već smo promenili klimu na Zemlji i degradirali većinu njenih ekosistema. Efekti klimatskih promena uopšte nisu upitni: suše, šumski požari, oluje, poplave i drugi ekstremni vremenski uslovi globalno su u porastu. Promene će biti još radikalnije a posledice dramatičnije ukoliko se odmah ne smanji ekološki pritisak.

Za više informacija o Evropskom klimatskom paktu možete posetiti: https://europa.eu/climate-pact/about_hr