Brisel, 14. septembar 2016. – Ivana Stančić je učestvovala od 13. do 14. septembra na treningu o venture filantropiji i merenju socijalnog impakta u Briselu. Trening je bio drugi modul EVPA Trening Akademije, dok je prvi modul održan u junu u Barseloni.
Kurs EVPA Trening Akademije „Venture filantropija u praksi: Osnovna sredstva“ je kurs za one koji žele da razumeju venture filantropiju (VP) i socijalne investicije (SI). Budući da su predavači i iz prakse i iz akademskog sveta, reč je o interaktivnom trening programu koji balansira teoriju sa jedinstvenim uvidima zasnovanim na praksi.
Učesnici treninga su stekli znanja u sledećim oblastima:
– Različiti modeli investiranja u venture filantropiji (VP) i socijalnim investicijama (SI)
– Kako se sprovodi i meri socijalni impakt
– Šta i kako – strategija izlaza
– Najbolje prakse u rukovođenju odborom i rešavanje konflikata
– Kako obezbediti nefinansijsku podršku socijalnim organizacijama
Tri meseca koja su protekla između dva modula poslužila su da se unapredi učenje i integriše teorija u svakodnevnu praksu. EVPA obezbeđuje Sertifikat o učestvovanju pojedincima koji su prisustvovali svim sesijama kursa i završili sve zadatke. Ukupan broj učesnika je ograničen na 15 do 20. Učesnici su iz čitave Evrope, što stvara izvrsne prilike za umrežavanje.