Varšava, 29. – 30. novembar 2018. – Ivana Stančić, Program menadžerka programa Socijalnih inovacija u Smart kolektivu, učestvovala je na godišnjem izdanju EVPA konferencijeNew Froniters for Impact, kao jedan od govornika u okviru panela Programi za jačanje kapaciteta socijalnih preduzeća – Jedna veličina (ne) odgovara svima i da li je to vredno truda i ulaganja?. Ovogodišnja EVPA konferencija okupila je više od 600 učesnika sa ciljem borbe protiv ozbiljnih društvenih izazova kao što su imigracija-integracija, klimatske promene, nezaposlenost mladih i mnogi drugi.

Svake godine, najveća godišnja konferencija u Evropi okuplja različite aktere koji su predstavljaju sam vrh svoje profesije iz sektora socijalnih investicija i filantropije. Trenutno, samo 2% ulaganja u filantropiju je dodijeljeno regionu CIE, dok 67% odlazi u zapadnu Evropu. Socijalni preduzetnici se suočavaju sa poteškoćama u pristupu finansiranju u ranoj fazi, koje ne zahteva velike finansijske prinose. Ovogodišnje izdanje EVPA konferencije je poslalo drugu poruku zainteresovanim stranama, privukavši nove aktere u sektor. Poseban deo konferencije bilo je takmičenje Get in the ring za socijalna preduzeća iz regije CIE s ciljem privlačenja impact investicija. Kao predstavnici izabranih srpskih društvenih preduzeća, Agro Iris, Chrono i ONAsnaživanje našli su se u prvih 18 socijalnih preduzeća iz regiona CIE. Na naše veliko zadovoljstvo, Agro Iris ostvario je veliki uspeh, boreći se u finalu.