24-26. februar 2016. – Euclid Samit održan je u Zagrebu pod sloganom Power to Drive Positive Change. Ovaj samit organizuje Euclid mreža koja je osnovana 2007. godine sa ciljem da podstakne umrežavanje, razmenu znanja i iskustva i poveća uticaj koji ostvaruju civilno društvo i socijalno preduzetništvo. Osnovna vizija Euclid mreže je da pomogne civilnom društvu i socijalnim preduzećima da stvaraju pozitivne promene.
Cilj ovogodišnjeg samita bio je da se osvetle najnoviji trendovi u prenošenju znanja i veština za ostvarenje društvenog uticaja. Lideri civilnog društva i preduzetnici predstavljaju pionire novih metoda poput socijalnih inovacija, međusektorske saradnje ili mobilizacije u zajednici, kojima menjaju svoja društva.
Glavne teme konferencije bile su znanja i veštine, fundraising i merenje društvenog impakta. Posebne sesije su se bavile načinima prekogranične saradnje kroz korišćenje EU fondova i uz pomoć EU institucija. Osim toga, na konferenciji su učesnici imali priliku da prošire svoju mrežu partnera, razmene iskustva i prakse, ali i da saznaju koje će to veštine i znanja biti potrebe u budućnosti za socijalne preduzetnike i lidere iz sektora civilnog društva kako bi ostvarivali uticaj na evropskom i globalnom nivou.
Smart kolektiv je, kao jedna od članica Euclid mreže, učestvovao na konferenciji. Jedan od moderatora na večernjoj sesiji Knowhow Late Cafes bio je direktor Smart kolektiva Neven Marinović. Sesija se bavila pitanjem kako socijalna preduzeća mogu da uspostave i razviju održiva partnerstva sa kompanijama. Sesija je omogućila učesnicima da razmene mišljenja i iskustva, kao i da saznaju više o načinima na koji socijalna preduzeća i kompanije mogu da sarađuju, kako uspostaviti saradnju, kako razvijati dugoročna partnerstva, i slično.