Beč, 3. oktobar 2016. – Direktor Smart kolektiva Neven Marinović učestvovao je u debati pod naslovom „Stvaranje nove ekonomije u Centralnoj i Istočnoj Evropi: Kakva vrsta kapitalizma je stvarno potrebna ovoj regiji?“, prilikom pokretanja programa za socijalno bankarstvo Erste Grupe u Beču. Govornici na panelu tokom debate bili su Andreas Treichl (CEO, Erste Grupa), Peter Surek (Direktor socijalnog bankarstva, Erste Grupa), Johanna Mair (Univerzitet Stenford), Ludek Nidermayer (Evropski parlament) i Faisel Rahman (Fair Finance, Velika Britanija). Smart Kolektiv je prisustvovao ovom događaju kao dugoročni partner Erste Banke u Srbiji u podršci mladim preduzetnicima i razvoju socijalnog preduzetništva.