25-26. februar 2016. – Konferencija pod nazivom „Ekonomsko osnaživanje žena kao jedan od ključnih faktora prevencije i zaštite od nasilja prema ženama“ održana je u Kulturnom centru Rex sa ciljem da se još jednom skrene pažnja javnosti na ovaj ne tako očigledan ali u prevelikoj meri prisutan problem našeg društva i naše stvarnosti, i preduzmu prvi koraci ka poboljšanju uslova života žena žrtava nasilja i nesrećnih okolnosti.Ovaj dvodnevni događaj okupio je preko 100 predstavnika centara za socijalni rad, ženskih udruženja i organizacija koje se bore protiv nasilja nad ženama. U uvodnom delu prisutnima su se obratili prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, zamenica stalne predstavnice UNDP, Stelijana Nedera, i predsednik UO Fonda B92, Veran Matić.
Konferencija je organizovana kao deo projekta „Onasnaživanje“ koji je realizovao Fond B92 u partnertnerstvu sa Centrom za socijalni rad Sombor i Smart kolektivom, uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama. U okviru projekta organizovan je veliki broj obuka i osnovano je socijalno preduzeće „Dobra bašta“, čija je svrha obezbeđivanje usluge kontinuiranog obrazovanja žena i ostvarivanje njihove ekonomske nezavisnosti. Uloga Smart kolektiva bila je povezivanje žena i ženskih udruženja sa poslovnim sektorom, kao i podrška u realizaciji treninga socijalnih i specifičnih veština.