Skoplje, 23-24. Maj 2019. – Predstavnici Smart kolektiva učestvovali su u dvodnevnom treningu za mentore organizovanom u okviru EFSE Preduzetničke Akademije, koja je održana u Skoplju, Severna Makedonija. Trening je organizovan u Skoplju, od strane Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE), i okupio je organizacije koje pružaju podršku socijalnim preduzećima iz celog regiona. Cilj treninga bio je povećanje kapaciteta mentora koji su direktno uključeni u pružanje podrške socijalnim preduzećima. Neke od tema koje su bile pokrivene treningom su: prodaja i komunikacija, međunarodna i online prodaja, praćenje napretka preduzeća, odabir mentora. Trening je održao Vladimir Marić, ekspert Mozaik inkubatora sa dugogodišnjim iskustvom u međunardnoj prodaji i marketingu. Pored dva člana tima Smart kolektiva, na treningu su učestvovale i dve mentorke, Milica Čalija i Sonja Dakić, koje su uključene u programe inkubacije i akceleracije Smart kolektiva.