Kolašin, 15. i 16. oktobar 2018. – Predstavnici 12 organizacija civilnog društva iz Srbije su zajedno sa kolegama iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine učestvovali na dvodnevnom treningu o Zelenoj ekonomiji. Pored upoznavanja sa glavnim principima i sektorima zelene ekonomije, učesnici su kroz rad u grupama sagledavali uloge, prepreke i ograničenja različitih aktera (privatni, javni, akademski sektor itd.) u razvoju zelene ekonomije, ali i kreirali biznis model zelenog preduzeća.

Umrežavanje i razmena znanja i iskustava sa kolegama iz drugih zemalja omogućili su bolje upoznavanje sa zajedničkim, ali i pojedinačnim izazovima sa kojima se suočavaju ekološke organizacije iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, te razmišljanje o mogućim rešenjima i prilikama za razvoj zajedničkih projekata i inicijativa.

Obuka je deo projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona), koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama Smart kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz BJR Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske.

Pored pomenutog treninga, u saradnji sa partnerima, u narednom periodu biće organizovane obuke na sledeće teme: Javno zastupanje i lobiranje, Učešće u donošenju odluka, Upravljanje projektnim ciklusom, Praćenje javnih politika, Istraživanja i analize javnih politika i Unapređenje saradnje sa državnom i lokalnim upravama.

Osim treninga, projekat uključuje i razne druge aktivnosti usmerene ka daljem jačanju organizacija civilnog društva iz regiona i njihovog uticaja u oblasti zaštite životne sredine kao i promovisanju koncepta zelene ekonomije kao što su: dodela grantova lokalnim organizacijama, studijska poseta Hrvatskoj i upoznavanje sa primerima dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom preduzetništvu, prezentacije primera dobre prakse u ciljnim zemljama, kampanja promovisanja zelene ekonomije, izrada Studije mogućnosti razvoja zelene ekonomije u regionu, publikacije na ove teme itd.