Neven Marinović, direktor Smart kolektiva i predsednik Euclid mreže, učestvovao je na dve panel sesije na EVPA Impact Week-u, koji je održan od 30. novembra do 2. decembra u Briselu.  

Panel sesija “Impact United” imala je cilj da se, godinu dana nakon usvajanja Akcionog plana EU za socijalnu ekonomiju, osvrne na iskustva i lekcije naučene sa kreatorima politika i članovima ekosistema koji vrše pozitivan društveni uticaj. Panelisti su razgovarali o svim aspektima za napredak socijalne ekonomije, kao što su finansijske mogućnosti, merenje i upravljanje uticajima, socijalne inovacije i mnogi drugi. “Ne treba da težimo beskonačnom rastu, jer to je ono što nas je i dovelo ovde na prvom mestu. Treba da smislimo metrički sistem koji meri uspeh ne samo u smislu finansijskog uspeha i rasta”, izjavio je Neven Marinović povodom Akcionog plana i mogućih instrumenata za pomoć socijalnim preduzećima na putu do uspeha. On je takođe istakao važnost usklađivanja akcionog plana sa programima namenjenim zemljama koje su kandidati za EU, kao sto je Srbija, kako bi se kroz te programe omogućila implemetacija mera propisanih ovim akcionim planom. 

Panel sesija “Izgradnja korporativnih lanaca snabdevanja sa pozitivnim uticajem” čiji je domaćin bila organizacija Yunus Social Business (YSB) istakla je da investitori imaju ključnu ulogu u ubrzavanju rasta sektora pozitivnog društvenog uticaja obezbeđujući mehanizme finansiranja i nefinansijsku podršku posebno kako bi omogućili socijalnim preduzećima da ponude svoje proizvode i usluge korporacijama. Neven Marinovic je istakao da je važno voditi računa o tome kakav rast očekujemo od socijalnih preduzeća, da to ne bi bila ista vrsta uspeha koja je stvorila toliko problema u sadašnjem ekonomskom sistemu. Umesto toga, potrebno je iznova osmisliti definicije uspeha i rasta za ekonomiju koja ostavlja pozitivan društveni uticaj. 

Sa ciljem da se ubrzaju pozitivne promene za ljude i planetu, Impact Week je okupo kreatore promena da mobilišu kapital za istinsku društvenu transformaciju. Fokus događaja bio je na svežim idejama koje mogu da omoguće neto nultu ekonomiju, umanje nejednakosti i podignu ekonomske i socijalne izglede za sve. Takođe, događaj je imao cilj da međusobno poveže učesnike kako bi se ubrzala i unapredila rešenja. Događaj je održan u organizaciji mreže EVPA, jedinstvene mreže koja povezuje finansijski i društveni aspekt, vođena znanjem i fokusirana na pozitivan društveni uticaj.  

Više informacija o događaju dostupno je na OVOM LINKU.