Beograd, 12. decembar – UNICEF Srbija osnovao je Poslovni savet koji će u saradnji sa poslovnom zajednicom raditi na primeni i promociji dečijih prava.

Prema istraživanju na UNICEF-ovoj platformi U-Report, 68% dece i mladih veruje da poslovni sektor treba i može da podrži mlade u njihovom budućem razvojnom putu, 75% dece vidi radno mesto kao primarno područje (negativnog) uticaj na prava deteta, dok čak 89% njih očekuje veću podršku poslovnog sektora kroz prakse, mentorstva, volontiranje, stipendije i podršku studentima. Misija UNICEF-ovog poslovnog saveta je da podstakne, zajedno sa eminentnim pojedincima i uspešnim poslovnim ljudima, širu poslovnu zajednicu na veći angažman u korist dece.

Članovi Poslovnog saveta UNICEF-a su: Vesna Bengin, Institut BioSense; Jelena Bulatović, Srpska asocijacija menadžera; Marko Čadež, Privredna komora Srbije; Robert Čoban, Color Press Group; Jelena Drakulić Petrović, Ringier Axel Spinger; Draginja Đurić, Banca Intesa; Nebojša Đurđević, Inicijativa Digitalna Srbija; Dragan Filipović, Generali osiguranje; Milana Jević Gledović, Delhaize Srbija; Neven Marinović, Smart Kolektiv; Mike Michel, Telenor; Jovana Milutinović, Nordeus i Milica Sočanac, Nelt Grupa.

Članstvo u Savetu je dobrovoljno i ograničeno na godinu dana, nakon čega se može produžiti uz obostranu saglasnost. Članovi Saveta će dati svoje vreme, znanje i poslovnu mrežu radi podrške programima i inicijativama kojima se unapređuju i štite prava dece u Srbiji.