Direktor Smart kolektiva, Neven Marinović, bio je jedan od govornika na konferenciji „Socijalna ekonomija, budućnost Evrope“ (Social Economy, the Future of Europe) koja je održana u Strazburu od 5. do 6. maja. Konferencija, organizovana od strane Francuskog predsedavanja Savetom Evrope (French Presidency of the Council of the EU) bila je odlična prilika za debatu i razmenu mišljenja među donosiocima odluka i akterima socijalne ekonomije o ulozi koju socijalna ekonomija može da igra za budućnost Evrope. Jedan od ciljeva dvodnevnog događaja bio je da mobiliše 1000 aktera socijalne ekonomije iz cele Evrope i šire radi razmene, izgradnje saveza i angažovanja u implementaciji SEAP-a: najvažnije javne politike EU za socijalnu ekonomiju u poslednjoj deceniji koja ima potencijal da podrži razvoj modela socijalne ekonomije.

Neven Marinovic učestvovao je kao jedan od govornika na radionici „Finansiranje briljantnih rešenja: Kako doći do finansiranja za socijalni start-ap“ koja je održana 5. maja. Učesnici, među njima i Stefanos Kamperis (Social Cooperative, Grčka), Joyce Knappe (Pro Parents, Holandija), Rowan Barnett (Google.org), Gorgi Krlev (University of Oxford) i Bianca Polidoro (EVPA), razgovarali su o izazovima i rešenjima za socijalne preduzetnike u dobijanju sredstava. Sesiju su moderirali predstavnici Euclid mreže – Wieteke Dupain, Sophie Roos i Marcela Rocha F. Neves.

Sa ciljem osnaživanja socijalne ekonomije, konferencija je okupila sve aktere u ovoj oblasti kako bi pokrenuli razgovor o rešenjima za ljude i planetu. Događaj su organizovali grad i evrometropola Strazbur, u saradnji sa Francuskim predsedništvom Saveta Evrope, Evropskom komisijom, EESC i Komitetom regiona u saradnji sa EU i francuskim mrežama socijalne ekonomije kao što su Social Economy Europe (SEE), ESS-France, CRESS Grand Est, REVES, RTES, Le Labo, SSE International Forum, SOGA, FEBEA, FAIR and PLS.

Izveštaj sa radionice dostupan je na sajtu Euclid mreže.