29. mart 2016. – Na sastanku članica Foruma za odgovorno poslovanje, održanom danas u Smart kolektivu, kompanije Delhaize Srbija i UniCredit Bank Srbija primljene su u članstvo većinom glasova prisutnih članica Foruma.
Predstavnici kompanija Delhaize Srbija i UniCredit Bank Srbija prethodno su predstavili svoje društveno odgovorne prakse.
Kompanija Delhaize Srbija deo je belgijskog internacionalnog maloprodajnog lanca, i ima svoja predstavništva u 7 zemalja na tri kontinenta. Delhaize Group je integrisala društveno odgovorno poslovanje u svoju strategiju održivog razvoja. Kada su u pitanju zaposleni, kompanija neguje principe prepoznavanja i vrednovanja različitosti i inkluzije, podstiče dobrobit zaposlenih i njihov profesionalni razvoj. Na primer, u 2015. godini, 98% zaposlenih prošlo je kroz različite vidove treninga. Kompanija odgovorne prakse razvija i na tržištu, između ostalog, kroz odgovorne nabavke i cause-related marketing. U domenu životne sredine, kompanija se fokusira na ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom, kao i na smanjenje ukupnih emisija CO2 iz operacija. Kompanija svojim poslovanjem pomaže i zajednici – a najupečatljivija je saradnja sa Bankom hrane Beograd na programu donacija viškova hrane, #DaImajuiOniKojiNemaju.
UniCredit Bank Srbija je članica UniCredita, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE), koja posluje u 16 zemalja. Kompanija je posvećena razvoju lokalnih zajednica u kojima posluje i stvaranju odličnog radnog okruženja za svoje zaposlene. UniCredit Grupa osnovala je 2003. godine UniCredit fondaciju – neprofitnu korporativnu organizaciju. U Srbiji, UniCredit fondacija sarađuje sa UniCredit Bankom na projektima ključnim za razvoj lokalne zajednice, socijalne ekonomije i podizanja svesti u javnosti o neprofitnim organizacijama. Poseban fokus UniCredit fondacija stavlja na projekte usmerene ka razvoju socijalnog preduzetništva. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima, obukama, konsultacijama, mentorstvu i umrežavanju, UniCredit fondacija trenutno podržava preko 100 socijalnih preduzeća iz različitih zemalja. Jedan od ovih projekata je i Ideja za bolje sutra, koji se sprovodi u Srbiji.