Beograd, 18. septembar 2018. –  Članice Foruma za odgovorno poslovanje poklonile su poverenje Dejanu Turku, Izvršnom direktoru Vip mobile, da u novom mandatu, do septembra 2021. godine, predstavlja Forum za odgovorno poslovanje na mestu Predsednika.

Dejan Turk nalazi se na poziciji direktora kompanije Vip mobile od 2014. godine, a od jula 2016. preuzeo je funkciju izvršnog direktora kompanija Vip mobile i Si.mobil (sadašnji A1 Slovenija). Dobitnik je mnogih priznanja za šestogodišnje rukovođenje Si.mobilom i bio je predsednik Slovenačke asocijacije menadžera, kao i predsednik UO UNICEF fondacije u Sloveniji. Dobitnik je priznanja „Kapetan Miša Anastasijević“ za izvrsnost u poslovanju, liderstvo i društveno odgovorno poslovanje. U julu 2015. godine Dejan Turk prvi put je izabran za predsednika Foruma za odgovorno poslovanje.

 

Prilikom podnošenja kandidature za predsednika u novom mandatu, g. Turk je imao prilike da sa članicama Foruma podeli neke od svojih stavova u vezi  društveno odgovornog poslovanja. Na pitanje šta za njega lično, predstavlja oličenje društveno odgovornog poslovanja, g. Turk kaže:

„Kompanija, menadžment i zaposleni moraju i sami da žive vrednosti i aktivnosti koje propagiraju. Lično, smatram da top menadžement treba da bude prvi u kompaniji koji utvrđuje i, potom, prenosi takve vrednosti, pa se toga pridržavamo i u Vipu. Uvideo sam važnost takvog pristupa zahvaljujući svom angažmanu svojevremeno u Slovenačkoj asocijaciji menadžera.

Od izuzetne važnosti mi je bilo i iskustvo koje sam stekao kao predsednik UO UNICEF fondacije u Sloveniji, kada sam sa porodicom vrlo često volontirao u različitim zemljama. Jedna od najupečatljivijih misija bila je u Ruandi, i vreme provedeno sa decom koja žive u teškim okolnostima dodatno je doprinelo mom stavu da smisao poslovanja i biznisa ne može i ne sme biti samo profit.

Smatram da i sa malo truda može značajno da se doprinese boljitku života neke lokalne zajednice samo ako smo jedinstveni u tom cilju, i to se pogotovo odnosi na donosioce odluke u kompanijama. Kada zaposleni uvide važnost uključivanja u zajednicu, i sami se u velikom broju prijavljuju za volontiranje u okviru internih, ali i eksternih projekata.”

 

Kako g. Dejan Turk vidi dalji razvoj Foruma i njegovu ulogu u društvu? Zbog čega bi kompanije trebalo da se pridruže ovoj mreži?

„U poslednjoj deceniji, kroz Forum je urađeno mnogo na jačanju društveno odgovornih praksi. Važno je da kompanije uvide da inicijative i sve što pojedinačno radimo postaje vidljivo i ima veći efekat za društvo. Ulaganjem sopstvenih sredstava i resursa, kompanije omogućavaju rast i razvoj lokalnih zajednica i zato nam je neophodno da se što veći broj njih angažuje. Samim tim, članice Foruma se na tržištu pozicioniraju kao društveno odgovorne, što je za svaku od njih značajno.

Sa druge strane, možemo da iniciramo promene na nacionalnom nivou i uključimo se u partnerstva sa državnim institucijama, čime pokrećemo nove mehanizme uspostavljanja boljih uslova za održivo i odgovorno poslovanje kompanija u Srbiji.“