Iz sela Gorčince u opštini Babušnica, upoznajte prvu žensku zadrugu na jugu Srbije – Darovi Lužnice. Formiranje ove Zadruge iniciralo je 15 žena iz seoskih sredina Babušnice, žene iz socijalno ugroženih porodica, sa željom da pokrenu proizvodnju i preradu organskog povrća, kao i otkup i obradu divljih plodova. Većina žena u babušničkim selima nema stalna primanja, te im sigurnost pruža upravo ova zemljoradnička zadruga koju su same osnovale, uz pomoć koje mogu da zarade za izdržavanje sebe i svojih porodica. Kroz Darove Lužnice, 85 žena je prošlo akreditovanu obuku iz organske proizvodnje, dok je upošljeno preko 20 žena koje su radile od kuće. Za opštinu Babušnica, u kojoj živi oko 10. 000 stanovnika od kojih je više od 40% nezaposleno, postojanje ovakve Zadruge koja omogućava ženama da poboljšaju svoj ekonomski i društveni položaj, od neizmernog je značaja. 

Zadruga se bavi uzgojem i preradom zdravog voća i povrća na tradicionalan način, bez upotrebe pesticida i veštačkog đubriva. Najznačajniji proizvod je ajvar, a od 2017. godine ovo gazdinstvo je kategorizovano kao organski proizvođač. Pored ajvara, njihov prodajni arsortiman čine pinđur, ljutenica, sok od paradajza, matični sokovi od aronije, divlje kupine i jabuke, kao i džemovi od jagode i slatko od divljih kupina. Sirovine su uzgajane u kontrolisanim uslovima i pakovane u nekoliko razmera u staklenu ambalažu koja omogućava dobro zaptivanje, čime se sprečava dejstvo kiseonika i obezbeđuje trajnost i postojanost proizvoda.  

Cilj ovih vrednih žena Babušnice, čuvarki prirode i zdravlja je, kako kažu, da sačuvaju prirodu i ponude drugima mogućnost da se hrane zdravo. „ Proizvodim povrće na način koji ne ugrožava životnu sredinu i zdravlje ljudi. Mislim da je važno da brinemo o našoj okolini i našem zdravlju, da vodimo računa šta jedemo i edukujemo i druge o važnosti ove teme“, kaže Miljana Rančić iz Zadruge. 

Babušnica, jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji, ujedno je i jedan od najplodnijih predela. Zadruga Darovi Lužnice broji 28 kooperanata, stanovnika lokalne zajednice koji se bave poljoprivredom, uglavnom za svoje potrebe. Politika Zadruge je upravo otkup sirovina koje se uzgajaju u njihovoj lokalnoj zajednici i na taj način održavanje kvaliteta proizvoda i podsticanje domaćih proizvođača da uzgajaju proizvode. Žene koje se bave organskom proizvodnjom u ovoj opštini, svoju celokupnu proizvodnju paprike i paradajza prodaju Zadruzi, te se tako uspostavlja kompletan lanac od proizvodnje sirovina do prerade, pakovanja i plasmana proizvoda.  

Kako kažu iz Zadruge, planiraju da postanu prepoznatljive na domaćem i stranom tržištu, kao i da podstaknu kooperante koji su u organskoj proizvodnji da prošire svoje zasade i na taj način doprinesu prepoznatljivosti Babušnice po proizvodnji i preradi organske hrane. Pored toga, u planu je sertifikacija šumskih plodova, kako bi imale gotov proizvod sa etiketom organski, što će doprineti isplativosti domaćim proizvođačima da gaje plodove, dok će Zadruga imati organske sirovine za proširenje proizvodnje.

Uspostavljanje organske proizvodnje na teritoriji opštine Babušnica je važan projekat koji smo pokrenuli sa ciljem da iskoristimo prednosti čiste prirode i tržištu ponudimo zdrav i bezbedan proizvod. Naš projekat uključuje žene iz marginalizovanih grupa i razvija aktivnosti koje doprinose smanjenju siromaštva u ruralnim područjima Babušnice“, kaže direktorka zadruge, Karolina Stamenković. 

Proširenje palete organskih proizvoda omogućiće Darovima Lužnice da u poslovanje uključe što više domaćinstava iz lokalne zajednice, sa fokusom na teško zapošljive kategorije stanovnika, posebno žene iz ugroženih porodica, žene sa invaliditetom, samohrane majke i žene preko 55 godina koje se bave poljoprivrednom. Na taj način, ove vredne žene biće podstaknute da se osamostale i doprinesu boljitku pre svega svojih porodica, ali i celog društva. 

Darovi Lužnice je jedno od deset preduzeća koja učestvuju u programu „Podrška mikro, malim i srednjim preduzećima sa snažnim pozitivnim uticajem na lokalne zajednice”, koji je usmeren na pružanje stručne i finansijske podrške mikro i malim preduzećima koja posluju odgovorno i pozitivno doprinose razvoju svojih lokalnih zajednica.  

Program realizuje Smart Kolektiv, u partnerstvu sa udruženjima Proaktiv iz Niša i Putevima preduzetništva iz Novog Sada. Program se sprovodi u okviru projekta „Norveška za vas – Srbija” koji finansira Kraljevina Norveška a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).