Zapadni Balkan je područje veoma bogato biljnim i životinjskim vrstama, među kojima su i brojne endemske. Takvo bogatstvo obavezuje da se u ovom regionu dodatni napori usmere prema zaštiti biodiverziteta i ekosistema u čemu od pomoći može biti i Zelenom agendom preporučeno usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije. Zemlje Zapadnog Balkana raspolažu veoma obuhvatnim i sadržajnim rešenjima i politikama koje se odnose na ovu oblast. Međutim, postoje evidentni problemi kada je njihova primjena u pitanju. Ti problemi se u najvećoj meri mogu identifikovati kroz nedostatak povezivanja politika koje se odnose na zaštitu prirode sa politikama koje su u vezi sa ekonomskim, privrednim i drugim aktivnostima. Jedna od preporuka kada je ova oblast u pitanju je saradnja sa državama članicama Evropske unije na polju razvoja efikasnog upravljanje šumarskim sektorom kao i sprečavanja ilegalnog izvoza drvne sirovine u zemlje EU. Svojim strategijama zemlje regiona bi trebalo da se približe Novoj šumarskoj strategiji EU[1], koja bi trebalo da posluži kao set smernica za obnavljanje šuma u okviru zemalja ali i podsticanje bioekonomije. Dakle, Zelenom agendom podstiče se donošenje i sprovođenje mera koje se odnose na sprečavanje ilegalne seče šuma i promovisanje stvaranja lanca vrednosti i proizvodnje bez krčenja šuma i uništavanja prirodnih staništa. Za ostvarivanje takvih ciljeva, osim strateškog planiranja izuzetno je značajna i regionalna saradnja pa bi trebalo veću pažnju posvetiti mehanizmima poput radne grupe za biodiverzitet Jugoistočne Evrope i na taj način zajednički raditi na jačanju regionalne pozicije u globalnoj agendi biodiverziteta u skladu sa strateškim ciljevima EU. Veoma je značajna i razmjena znanja pa bi trebalo unaprediti saradnju između istraživačkih centara Zapadnog Balkana i Evropske unije kao i razmotriti kreiranje jedinstvenog informacionog centra za biodiverzitet Zapadnog Balkana.

 

[1] New EU forest strategy for 2030, https://www.eea.europa.eu/policy-documents/the-eu-forest-strategy-com