22. februar 2016. – Prošle godine kreirali smo program Akademije poslovnih veština za neprofitne organizacije, sa ciljem omogućavanja transfera biznis znanja i veština ka organizacijama i socijalnim preduzećima. Program na taj način doprinosi povećanju efikasnosti, održivosti i vidljivosti organizacija.
Prvo predavanje u okviru Akademije održano je 28. aprila 2015. godine, a do sada je održano ukupno 6 predavanja kojima je prisustvovalo 95 predstavnika iz 56 različitih organizacija širom Srbije. Ukupno 8 volontera iz kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje doniralo 65 sati rada zajednici kroz program.
Kompanije članice Foruma koje su se priključile programu Akademije su: Banca Intesa, Deloitte, Delta Holding, Erste Bank, Eurobank, EY i Represent Communications. U toku je prijavljivanje kompanija članica Foruma za učešće na Akademiji. Više informacija o tome možete pronaći ovde.
Akademija se realizuje u organizaciji Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva uz podršku USAID.