Beograd, 28. septembar 2021 – Krajem septembra pokrenuto je novo izdanje Evropskog monitora socijalnih preduzeća (ESEM). Veoma smo uzbuđeni što Smart Kolektiv zajedno sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) implementira istraživanje u Srbiji.

Prošle godine rezultati istraživanja direktno su uticali na nacionalne trendove, kao i na Akcioni plan EU za socijalnu ekonomiju Evropske komisije koji će biti objavljen krajem ove godine. Zato ćemo tokom narednih meseci promovisati monitor kako bismo podstakli što veći broj odgovora socijalnih preduzeća iz Srbije. Radujemo se radu na prvom srpskom monitoru koji je odlična prilika za sva socijalna preduzeća u zemlji.   

Evropski monitor socijalnih preduzeća (ESEM) je inicijativa Euclid Network-a – Evropske mreže organizacija za podršku socijalnim preduzećima u saradnji sa blizu 40 članova organizacija za podršku socijalnim preduzećima, partnerima i univerzitetima, uz podršku Evropske komisije, Google.org, SAP , ImpactCiti, Bertelsmann Stiftung, Svetskog ekonomskog foruma i Schwab fondacije. Cilj ESEM -a je međunarodna saradnja kako bi se zatvorio trenutni jaz u podacima o socijalnim preduzećima i informisali kreatori politike, investitori i organizacije za podršku socijalnim preduzećima o potrebama i preprekama sa kojima se socijalni preduzetnici suočavaju na nacionalnom i međunarodnom nivou.   

Smart Kolektiv je aktivan i ponosan član Euklidove mreže, preko koje povezuje i sarađuje sa drugim nacionalnim mrežama i socijalnim preduzećima širom Evrope.   

Da li želite da popunite anketu? Kliknite ovde.